Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2018 г. са 606.4 хил., или с 10.5% над регистрираните през април 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.9%, следвани от пътуванията със служебна цел – 30.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 28.0%.

Източник: НСИ