В Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции е публикуван:

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г.

Източник: НАП