В Законодателство/Данъци/Становища, указания и наръчници е публикувано:

 Становище № 20-00-87 от 20.05.2018 г. относно изменението на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно отговорността на трето лице за непогасените данъчни и осигурителни задължения на друго данъчно задължено лице

 

Източник: НАП