Пламен Димитров, който до момента изпълняваше длъжността заместник-директор на дирекция „Контрол“ в Централно управление на НАП, е назначен от министъра на финансите за заместник изпълнителен директор. Ресорът на г-н Димитров включва дирекциите „Контрол“, „Фискален контрол“, „Управление на риска“, „Централно звено за връзка“ и „Интрастат“.

„Необходим ни е силен тласък в контролната дейност, който да я направи по-ефективна. Звената УР, ЦЗВ Интрастат имат значителен аналитичен потенциал, с който да се откриват несъответствия и нарушения на закона, като по този начин подпомагаме контролната дейност на Агенцията“, каза при представянето на новия си заместник изпълнителният директор на Агенцията Галя Димитрова и допълни, че очаква нови идеи и решимост от целия екип.

Пламен Димитров е с дългогодишен опит в системата на приходната администрация. Бил е началник на отдел „Контрол“ в Перник. По-късно, през 2007 г., е главен експерт по приходите в отдел „Управление на изпълнението“ в ЦУ на НАП. От юни 2012 г. е началник на отдел „Контрол“ в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, а от 2013 г. е назначен за заместник-директор на дирекция „Контрол“ в ЦУ на НАП.

Източник: НАП