През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 71.1%.

Източник: НСИ