По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 1.5% спрямо края на декември 2017 г. и достигат 2.31 милиона.

През първото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 1.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. и достига 1 077 лева.

Източник: НСИ