През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 162 жилищни сгради с 6 247 жилища, на 26 административни сгради/офиси и на 1 026 други сгради. Започнал е строежът на 723 жилищни сгради с 4 157 жилища в тях, на 18 административни сгради/офиси и на 467 други сгради.

Източник: НСИ