На 8 май посланиците на ЕС потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат), относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства.

Източник: НСИ