Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.5% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Източник: НСИ