През януари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 26.9% спрямо същия месец на 2017 г. и е в размер на 3 094.3 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 21.7% и е на стойност 3 226.3 млн. лева.

Източник: НСИ