На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България по предложение на проф. Марин Дринов – съосновател на Българската академия на науките, поради географското разположение и потенциала за социално-икономически и културен растеж.

Днес, 139 години по-късно, София вече е и символична столица на Европейския съюз по случай Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Източник: НСИ