Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2018 г. са 461.9 хил., или с 5.6% над регистрираните през март 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.3%, следвани от пътуванията със служебна цел – 30.3%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 25.4%.

Източник: НСИ