На 10 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (GNI).

Източник: НСИ