През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. намалява производството на твърди горива – с 21.8%, безоловен бензин – с 19.4%, дизелово гориво – с 31.3%, и електроенергия – с 6.1%. Производството на пропан-бутанови смеси няма изменение.

През февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси – с 6.1%, безоловен бензин – с 9.1%, и дизелово гориво – с 18.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 20.2%, природен газ – с 9.5%, и електроенергия – с 11.7%.

Източник: НСИ