На 11 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно интегрираната земеделска статистика.

Приемането на този регламент се очакваше още през 2017 г. от държавите членки и Евростат предвид предстоящото провеждане на земеделски преброявания. Целта на регламента е да осигури единна методология и обхват на статистическите наблюдения в областта на селското стопанство в ЕС.

Източник: НСИ