Фокусът на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 19 април 2018 г., беше върху предложението на ЕК за рамков регламент за европейската бизнес статистика.

Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Председателството компромисни текстове по членове от 1 до 27 на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS).

Източник: НСИ