Общият индекс на цените на производител през март 2018 г. остава непроменен в сравнение с предходния месец и нараства с 3.0% спрямо март 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2018 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.8%.

Източник: НСИ