По предварителни данни през февруари 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 13.9% под равнището от предходния месец. През февруари 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.1%.

Източник: НСИ