По предварителни данни през февруари 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.5% в сравнение с януари 2018 година. През февруари 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година.

Източник: НСИ