priemna bileti_1Електронна система за управление на административното обслужване вече функционира в териториалното поделение на НОИ София-град. Тя обхваща всички приемни и чувствително ще подобри организацията на обслужването във всяка една от тях.

Източник: НОИ