По предварителни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 920 млн. лв., или 0.9% от БВП на България.

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 064 млн. лв., или 25.4% от БВП.

Източник: НСИ