През 2017 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намалява в сравнение с 2016 година. В ЕС-28 дефицитът към БВП бележи спад от 1.6% за 2016 г. на 1.0% за 2017 г., а държавният дълг – от 83.3% в края на 2016 г. на 81.6% в края на 2017 година.

Източник: НСИ