През 2016 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 29% от средния за Европейския съюз в Северозападния район в България до 611% във Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство.

Тази информация е взета от  данните, публикувани от Евростат – Статистическата служба на Европейския съюз.

Източник: НСИ