Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. са 379.5 хил., или с 3.5% над регистрираните през февруари 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.7%, следвани от пътуванията със служебна цел – 27.6%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 22.7%.

Източник: НСИ