nssi buildingПървият брой за 2018 г. на информационния бюлетин на НОИ е публикуван на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). Изданието е достъпно в рубриката „За потребителя” – “Информационни материали”.

Източник: НОИ