През март 2018 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.

С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Методологията на изследването обхваща следните тематични области:

Източник: НСИ