През 2017 г. коефициентът на безработица е 6.2% – 6.4% за мъжете и 5.9% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години достига 71.3%, съответно 75.3% за мъжете и 67.3% за жените.

Източник: НСИ