В периода 27 – 28 февруари 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на двудневно обучение, в което експерти от отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения“ запознаха колегите си от Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония с българския опит в областта на статистиката на туризма.

Посещението с учебна цел е организирано в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ 2015 (IPA 2015) на Европейската комисия с бенефициенти страните от Западните Балкани и Турция.

Източник: НСИ