Общият индекс на цените на производител през февруари 2018 г. намалява с 0.6% в сравнение с предходния месец и нараства с 2.4% спрямо февруари 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2018 г. намалява с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 4.4%.

Източник: НСИ