Подготвени са тристранни преговори по два други регламента

Три законодателни предложения бяха разгледани на 21 март по време на третото за Българското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз.

Източник: НСИ