В периода от 6 до 9 март 2018 г. в централата на ООН, Ню Йорк, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще вземе участие в работата на най-авторитетния форум в световната статистическа система – 49-ата сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН).

Източник: НСИ