Информационният видеоклип на ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ)  „Бъди информиран за трудовите си права в Кралство Норвегия“ разкрива условията на живот и работа в Кралството, като търсене на работа, сключване на трудов договор, командироване на работници в Норвегия, нива на минимална работна заплата в конкретни сектори и други. Късометражният филм насочва също към основни норвежки институции и центрове, от които при нужда хората могат да потърсят информация или помощ, като препраща към тях чрез конкретни линкове. Видеоклипът е насочен към вече работещите български работници или към тези, които възнамеряват да търсят работа в Кралството, с цел да бъдат по-добре информирани за трудовите си права. 

Видеото е част от заключителните дейности по проект „България и Норвегия: Партньорство за достоен труд“. Повече информация може да видите на интернет страницата на ИА ГИТ.

Източник: НАП