На годишния форум на статистическите служби в Ню Йорк под егидата на ООН беше представен докладът на Open Data Watch, според който България е на осмо място в света по разпространение на статистически данни в отворен формат. Неправителствената организация, разработила анализа, следи за напредъка и предоставя информация за развитието и прилагането на системите за отворени данни.

Източник: НСИ