ТД на НАП Варна организира провеждането на търг № 1/2018г. с тайно наддаване за алкохол и алкохолни напитки по реда на Наредба № 7/02.09.2010 г. на министъра на финансите, за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, на основание Заповед № ЗЦУ – 200/22.02.2012г. на изпълнителния директор на НАП.

Огледи могат да бъдат извършвани в периода от 19.02.2018г. до 21.02.2018г. включително, от 09.30 ч. до 16.00 ч. по местонахождението на вещите гр. Разград, Западна промишлена зона, ул. „Черна” № 26.

Източник: НАП