Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2018 г. са 387.6 хил., или с 4.9% над регистрираните през януари 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.1%, следвани от пътуванията със служебна цел – 25.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 25.1%.

Източник: НСИ