През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. нараства производството на твърди горива – с 6.8%, пропан-бутанови смеси – с 11.1%, безоловен бензин – с 5.2%, дизелово гориво – с 6.7%, и електроенергия – с 2.7%.

През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. нарастват доставките на твърди горива – със 7.7%, дизелово гориво – с 1.2%, природен газ – с 10.6%, и електроенергия – със 7.1%. Същевременно намаляват доставките на безоловен бензин с 36.0%. Доставките на пропан-бутанови смеси нямат изменение.

Източник: НСИ