През четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 5.6%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.1%. 

Източник: НСИ