Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 36-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 8 февруари 2018 г. в Евростат, Люксембург.

Източник: НСИ