На 6 февруари на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бяха представени резултатите от изпълнението на  проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В пресконференцията участваха Сергей Цветарски – председател на НСИ,  Диана Янчева – зам.-председател на НСИ,  Юрий Стаменов – директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ в НСИ и ръководител на проекта, както и членовете на екипа.

Източник: НСИ