НАП започва кампания по изпращане на електронни писма до търговците на течни горива, с които напомня, че придобиването, движението, съхранението и реализирането на тези стоки е обект на наблюдение и проверки от органите по приходите.

Приходната агенция уведомява своите клиенти чрез унифицирано електронно съобщение, с което обръща внимание, че в случай на нередност може да бъдат наложени предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци.

Източник: НАП