Европейската комисия назначи Мариана Коцева за генерален директор на Евростат на 21 февруари 2018 година. Тя е първият българин генерален директор на Европейската комисия, но и първата жена, която застава начело на Евростат.

Г-жа Коцева е изпълняваща длъжността генерален директор на Евростат от 1 януари 2017 година. Тя постъпва в Евростат като специален съветник през 2012 г. и става заместник генерален директор през 2014 година.

Източник: НСИ