По предварителни данни през декември 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.7% в сравнение с ноември 2017 година. През декември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.0% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ