Днес, 7 февруари 2018 г., на свое редовно заседание Министерският съвет прие актуализация на Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България и удължи нейното действие до 2020 година.

Стратегията отразява националните и европейските потребности и е съобразена с приоритетите, заложени в Европейската статистическа програма (ЕСП) за периода 2013 – 2017 година. Решението отговаря на новоприетия Регламент (ЕС) № 2017/195, с който срокът на действие на ЕСП се удължава до 2020 година.

Източник: НСИ