Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, са заявили желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Участниците от единайсетте европейски страни, в които ще се проведе състезанието са общо 6300, разпределени в 2366 отбора.

Според регламента на олимпиадата отборите са съставени най-много от трима ученика, но е позволено дори самостоятелно участие. Важно е всеки отбор да има учител ментор. 16 български ученици са изявили желание да се състезават сами.

Източник: НСИ