Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2017 г. са 459.2 хил., или с 15.6% над регистрираните през декември 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 27.6%, и пътуванията със служебна цел – 23.3%.

Източник: НСИ