През ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. нараства производството на дизелово гориво – със 7.6%, и електроенергия – със 17.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 16.7%, и пропан-бутанови смеси – с 10.0%. Производството на безоловен бензин остава без изменение.

През ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. нарастват доставките на безоловен бензин – с 35.1%, природен газ – с 33.1%, и електроенергия – с 11.5%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 16.2%, пропан-бутанови смеси – с 6.7%, и дизелово гориво – с 22.3%.

Източник: НСИ