Националният статистически институт стартира работата по проект „Европейско профилиране – Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.003-2017.334.

Източник: НСИ