Председателят на НСИ Сергей Цветарски председателства първото за Българското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз на 24 януари в Брюксел, Белгия.

Източник: НСИ