Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. остава непроменен в сравнение с предходния месец, а спрямо декември 2016 г. е отчетено увеличение с 4.1%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2017 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.1%.

Източник: НСИ