По предварителни данни през ноември 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.3% в сравнение с октомври 2017 година. През ноември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.7% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ